UrgentAsig.ro :  Solicitare in curs. Dureaza cateva secunde ...
×

UrgentAsig
UrgentAsig
 

Renuntarea Utilizatorului la polita de asigurare
Pentru vehiculele care se radiază din circulaţie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate în perioada de asigurare, asigurătorul este obligat să restituie asiguratului, la cererea scrisă a acestuia însoţită de documentele doveditoare (ex: poliţa RCA şi dovada plătii acesteia, în original), parte din prima de asigurare plătită, numai în cazurile în care nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării, si cu respectarea conditiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurari la care a incheiat Utilizatorul asigurarea RCA.
Utilizatorul paginii de internet, in calitate de asigurat, are dreptul de a renunta la contractul de asigurare facultativa cu respectarea conditiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurari la care Utilizatorul a incheiat polita facultativa.
Politele de asigurare obligatorie a locuintelor (PAD) nu se anuleaza.

Conditii de returnare a poliţelor de catre Utilizator
La solicitarea utilizatorului, CBK va corecta si va retransmite catre Utilizator polita de asigurare emisa cu informatii/date incorecte sau incomplete, in conditiile in care Utilizatorul a furnizat in formularul de comanda informatii corecte si complete. In aceasta situatie, retransmiterea politei corectate catre utilizator se va face pe cheltuiala CBK.
În situatia in care utilizatorul constata la momentul livrarii faptul ca pe polita RCA sunt mentionate date eronate, din vina utilizatorului care a trecut în formularul de comandă date/informaţii greşite, neconforme cu realitatea, acesta poate solicita, anterior intrarii in valabilitate a politei, indreptarea erorilor si livrarea unei polite ce contine date corecte, suportand in acest caz taxa de transport.

nota de informare prealabila asupra identitatii noastre in calitate distribuitor in asigurari
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal | Termene si conditii | Politica de anulare si renuntare la cumparare
Protectia Consumatorilor | Registru de petitii si reclamatii
Contact | Produsele si Serviciile noastre
Articole - Roportal