UrgentAsig.ro :  Solicitare in curs. Dureaza cateva secunde ...
×

UrgentAsig
UrgentAsig
 

Despre Asigurare Locuintei

Locuinta se asigura obligatoriu prin lege la 10.000 EUR sau 20.000 EUR (in functie de materialul de constructie) pentru riscurile de baza (alunecare de teren, inundatie naturala si cutremur) si apoi, daca doresti mai multe riscuri asigurate, se incheie si o asigurare facultativa de locuinta.
Riscurile asigurate in cazul asigurarii facultative de locuinta difera de la o societate de asigurare la alta iar in dreptul fiecarei societati de asigurare din oferta sunt disponibile conditiile generale de asigurare in care se definesc riscurile acoperite.
- PAD este o polita care acopera daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta, de oricare din cele trei riscuri de catastrofe naturale : inundatii, cutremur, alunecari de teren, ca efect direct sau indirect al producerii acestora;
- Perioada valabilitatii ofertei este de 3 zile, de la data plasarii comenzii;
- La incheierea asigurarii PAD nu se efectueaza inspectie de risc; in cazuri bine determinate şi reglementate prin norme ale ASF, PAID poate efectua o inspecţie de risc a locuinţei care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta va fi suportată de către PAID;
- La incheirea PAD, tipul de locuinţă, prevăzut la art. 2 lit. c) din Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în baza declaraţiei contractantului/asiguratului;
- Plata se poate efectua in numerar, cu cardul sau cu OP;
- Utilizatorul nu are dreptul de a denunta unilateral contractul de asigurare PAD;
- Valabilitatea PAD încetează în cazul în care construcţia asigurată îşi pierde integral destinaţia de locuinţă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinaţii nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii;
- Intre partile contractului de asigurare PAD se aplica legislatia din Romania;
- In cazul in care o societate de asigurare intra in stare de insolventa, contractele de asigurare sunt garantate de mecanismul Fondului de garantare a Asiguratilor, in limita plafonului de 450000 lei/creditor;
- Suma asigurată ce poate fi acordată in caz de dauna, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinţei, a:
a) 20.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip A;
b) 10.000 euro, pentru fiecare locuinţă de tip B;
- Riscuri si excluderi PAD: conform prevederilor legale. Vezi norma ASF;
- Preturile afisate nu pot diferi de sumele platite si inscrise in contractul de asigurare.
- Politele PAD sunt emise in numele PAID prin intermediul societatilor de asigurare de catre Consilium Broker de Asigurare SRL, societate inregistrata in Registrul Brokerilor sub numarul RBK-512 si autorizata de catre ASF prin decizia nr. 847/15.09.2008, inmatriculata la Registrul Comertului sub numar de ordine: J26-584/21.03.2007 si avand Cod Unic de inregistrare: 21430965.
- Conform normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara:
primele de asigurare sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării plăţii, a:
a) 20 euro, pentru locuinţă de tip A;
b) 10 euro, pentru locuinţă de tip B.
nota de informare prealabila asupra identitatii noastre in calitate distribuitor in asigurari
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal | Termene si conditii | Politica de anulare si renuntare la cumparare
Protectia Consumatorilor | Registru de petitii si reclamatii
Contact | Produsele si Serviciile noastre
Articole - Roportal